Nybygg

Planleggingsprosessen av nybygg er spennende, men krevende. De fleste bygger bare en gang og det er derfor viktig at oppdraget utføres av håndverkere som respekterer kundens ønsker og forventninger. Solid erfaring og fagkunnskap gjør at både estetikk, funksjonalitet og driftsøkonomi ivaretas. Vi har et godt samarbeid med lokale, etablerte bedrifter innen andre fagområder, og alle sørger for høy kvalitet og sikre rammer rundt gjennomføringen. Vi tilbyr også trykktesting og termografering av bygg.

Tilbygg & rehabilitering

Bygg Teknikk har gjennomført et stort antall prosjekter med tilbygg og rehabilitering. Vår erfaring og kompetanse kommer best til nytte når vi involveres i prosessen så tidlig som mulig under planleggingen. Ved befaring diskuterer vi prosjektet sammen, fra estetiske elementer til tekniske muligheter og begrensninger. Våre dyktige og serviceinnstilte håndverkere sørger for et resultat kunden kan være stolt av.

Tegning, søknad og prosjektering

Mange av våre kunder har en ide om hvordan det ferdige prosjektet skal se ut. Utfra kundens ide og ønske lager vi tegninger og kommer med våre innspill. På denne måten får kundene satt sitt preg på prosjektet samtidig som den tekniske delen blir tatt vare på av fagfolk.

Vi tar oss også av søknadsprosessen, vi har god kjennskap til lover, forskrifter og kommunenes saksbehandlingsprosedyrer.

God, gjennomtenkt og helhetlig prosjektering av et bygg er viktig, vi utfører dette slik at det blir minst mulig overraskelser underveis.

Interiør

Gjennom en byggeprosess står kunden overfor en mengde valg. Vi bistår i denne prosessen med interiørveiledning. Vi gir hjelp til romplan, fargevalg og materialvalg. Kundens ønsker blir satt i sentrum og sammen med våre ideer, kreativitet og kunnskap om trender vil vi kunne lage et godt resultat. Det at prosjektet får en helhetlig stil har mye å si for det ferdige resultatet.